ANA SAYFA HABERLER FORUM GALERİ DOKUMANLAR | Üye OlGiriş
Hentbol FederasyonuhentbolfederasyonuHentbolfederasyonu DökümanlarıHentbolHentbol Müsabaka Talimatı

Hentbol Müsabaka Talimatı

Kategori : Hentbol

Müsabaka Talimatı 

 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Ülkemizde oynanan hentbol müsabakalarının hazırlığı, oynanması ve tescili ile bu müsabakaların uluslar arası kural ve usullere uygun olarak yönetimi konusunda Hentbol Federasyonunca uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam


Madde 2 Bu Yönerge, uluslar arası oyun kurallarına ve bu Yönerge hükümlerine uygun olarak Türkiyede düzenlenecek her türlü hentbol müsabakasını kapsar.

Dayanak


Madde 3 Bu Yönerge, 09 Mart 2007 tarih ve 26457 sayılı Resmî gazetede yayımlanan Türkiye Hentbol Federasyonu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statüye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


Madde 4 Bu Yönergede geçen;

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon : Hentbol Federasyonunu,

IHF : Uluslararası Hentbol Federasyonunu,

EHF : Avrupa Hentbol Federasyonunu,

İl Başkanı : Gençlik ve Spor İl Başkanını,

İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İlçe Başkanı : Gençlik ve Spor İlçe Başkanını,

İlçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

Federasyon Bölge Temsilcisi : Hentbol Federasyonunun Bölge ve İllerdeki Temsilcisi

İl Temsilcisi : Hentbol İl Temsilciliğini ifade eder,
 


2. BÖLÜM ESAS HÜKÜMLER
 
Müsabakalarla İlgili Hükümler
 


Müsabaka Dönemi

Madde 5 Hentbol müsabaka dönemi 1 Temmuz tarihinde başlar, bir sonraki yılın 30 Haziran tarihinde sona erer.

Müsabakalara Katılacak Kulüpler ve Katılma Şartları

Madde 6 Müsabakalara katılacak kulüpler ve katılma şartları şunlardır:

a) Takımları müsabakalara girecek kulüplerin tescil edilmiş olmaları şarttır. Hentbol dalında faaliyet gösterecek kulüpler, katılma taleplerini merkezde Federasyona, taşrada il müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Federasyon ve il müdürlüklerince belirlenen en son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar o yıl için değerlendirmeye alınmaz.

b) Deplasmanlı liglerde yer alan kulüpler;

1
) Sezon öncesi Federasyon tarafından ilan edilecek tarihe kadar bir sonraki sezon müsabakalara katılacaklarını beyan ve taahhüt edeceklerdir.

2
) Deplasmanlı lig kulüplerinden en üst liglerde oynayan kulüpler, illerinde yapılan minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinden il lig müsabakaları yapılan en az iki kategoride, diğer deplasmanlı lig kulüpleri de en az bir kategoride, illerinde yapılan tüm müsabakalara katılmak ve bu ligleri tamamlamak zorundadır ( Bu hüküm askeri güç birliklerini kapsamaz ). Deplasmanlı ligler için şart koşulan sayıdaki minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler Kategorisindeki, müsabakalara katılmayan kulüpler, deplasmanlı liglerden ihraç olurlar. Bu müsabakalara katılıp da tamamlamayan kulüpler hakkındaki nihai karar Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Müsabakalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar

Madde 7 Müsabakalara katılacak sporcularda aranacak şartlar şunlardır:
 


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Yabancı uyruklu sporcularda uluslararası transfer kurallarına uygun şekilde lisans çıkarmak,

c) Temsil edeceği kulüp adına o mevsim için sözleşmesini yaparak,Türkiye Hentbol Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatına uygun lisansı bulunmak, (Askeri güçler için sporcuları ile sözleşme şartı aranmaz.)

d) Herhangi bir sebeple müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak,

e) Kendi kulübünden başka herhangi bir kulüp adına aynı sezon içerisinde resmi müsabakalara iştirak etmemiş olmak,
 


Ancak (e) bendi hükmü;

1
) Silah altına alınıp askeri güçlere lisansiye olan,

2) Terhislerini takiben silah altına alınmadan evvel kayıtlı bulundukları kulüplerine dönen,

3) Geçici transfer şartlarına göre mukavele yapan, sporcular için uygulanmaz.

Silah altına alınmış sözleşmeli sporcular,Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa uygun olarak izin almaları halinde sözleşme yaptıkları kulüplerinin müsabakalarında yer alabilirler. Kamu görevi, çalışma ve başka nedenlerle yurt dışında bulunan Türk ailelerin çocuklarının, ülkemiz genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olma şartı aranmaz.

Müsabaka Çeşitleri

Madde 8 Hentbol müsabakaları resmi ve özel müsabaka olmak üzere iki şekilde düzenlenir.

Resmi müsabakalar:

1
) İl Teşvik Müsabakaları : İl müdürlüklerince, o ile ait takımların ve hakemlerin lig müsabakalarına hazırlanabilmeleri için organize edilen müsabakalardır.

2) Mahalli ve Deplasmanlı Lig Müsabakaları : Türkiye birinciliklerine varan müsabakalar olup, Federasyon tarafından yapılacak yıllık programa uygun olarak düzenlenen müsabakalardır.

3) Uluslararası ve Avrupa Kupası Müsabakaları : IHF, EHF ve diğer Uluslararası spor örgütleri tarafından tertip ve idare edilen müsabakalardır.

4) Türkiye Kupası Müsabakaları : Federasyon tarafından hazırlanan talimat ve statülere uygun olarak oynanan müsabakalar olup, bu kupaya katılmaya hak kazanan kulüpler bu müsabakaları oynamak zorundadırlar. Oynamaya hak kazanıp da bu müsabakaları oynamayan kulüpler, bir sonraki sezonda Türkiye kupasına katılmaya hak kazansalar dahi bu müsabakalarda yer alamazlar, ayrıca federasyon tarafından para cezası ile cezalandırılırlar.

5) Yaz Aktiviteleri : Plaj hentbolü, açık alan hentbolü ve bunlar gibi organizasyonlar olup, Federasyonun denetiminde ve izni ile yapılan müsabakalardır.

Özel Müsabakalar :

Federasyonun belirleyeceği kriterlere göre, Federasyondan izin alınarak yurt içi ve yurt dışında, yerli ve yabancı takımlarla yapılan her türlü müsabakalardır. Bu tür müsabakaların izni için en az 20 gün önceden Federasyona başvurulur. Bu müsabakalar süresiz tertiplenemez. İzinsiz düzenleyenler veya müsabakalara katılanlar Ceza Kurullarına sevk edilir. Bu müsabakalarla ilgili her türlü giderler ve ödüller düzenleyenlere aittir. Bu müsabakalar tescil edilmiş spor kuruluşları tarafından veya diğer resmi veya özel kuruluşlar tarafından tertiplenir.

Yurt içi ve yurt dışında yapılacak bu müsabakalar da;

a
) Müsabakalarla ilgili organizasyon programı, mali şartları ve ağırlama programı, izin istemi ile birlikte Federasyona gönderilir.

b) Yabancı ülke takımları ile özel müsabaka yapacak olan Türk takımları, diğer Türk takımlarının sporcularını, kulüplerinden de izin alarak, takviye edebilirler. Bu durumda, sporcuların isimleri ve kulüplerinin Federasyona bildirilmesi gerekir.

c) Türk takımları, yurt dışı seyahat programları, karşılaşacakları takımların adları, davet eden kuruluşun davet belgesi, kafileyi oluşturacak sporcu ve yöneticilerin açık kimlikleri, isim listeleri ile vasıta ve yol güzergahlarını Federasyona bildirerek izin alırlar.

d) Yurt içinde yapılacak organizasyonlarda, bir federasyon temsilcisi bulundurulması zorunludur. Federasyon temsilcisi söz konusu organizasyonun federasyon tarafından belirlenen kriterlere uygun yapılıp yapılmadığını denetler ve federasyon adına görev yapar.

Federasyon temsilcisi organizasyon ile ilgili raporunu organizasyonun bitiminden itibaren en geç 7 gün içerisinde federasyona ulaştırmak zorundadır.

Müsabaka Usulleri

Madde 9 Hentbol müsabakaları iki şekilde oynanır:
 


a) Puan Usulü : Takımların fikstür gereği oynadıkları müsabakalar sonunda aldıkları toplam puanlara göre derecelendirilmesidir.
 


Müsabakalarda; galibiyete 2, beraberliğe 1, mağlubiyete ise 0 puan verilir. Puanların eşitliği halinde averaj sistemi uygulanır. Müsabakaların sonucunda takımların puanları eşit ise;
2 takımın puan eşitliği halinde aralarındaki oynamış oldukları maçın veya maçların sonucuna bakılır. Bunlardan en fazla galibiyeti alan takım üst sırayı alır. Bunda da eşitlik söz konusu ise veya aralarında oynamış oldukları maç yada maçlar berabere sonuçlanmışsa, aralarındaki averaja bakılır. İki takım arasındaki averajda eşitse deplasmanda atılan gol fazlalığına bakılır, deplasmanda daha çok gol atan takım üst sırayı alır. Burada da eşitlik söz konusu ise genel averaja bakılır. Genel averaj eşitliğinde ise toplamda daha fazla gol atan takım üst sırayı alır burada da eşitlik söz konusu ise daha az gol yiyen takım üst sırada yer alır.Buna rağmen eşitlik yine de bozulmamışsa sıralama kura ile tespit edilir.

3 veya daha fazla takımın puan eşitliği halinde bu takımların aralarında oynamış oldukları maçların averajına bakılır. Averajı yüksek olan takım üst sırayı alır. Burada da eşitlik söz konusu ise genel averaja bakılır. Genel averaj eşitliğinde ise toplamda daha fazla gol atan takım üst sırayı alır burada da eşitlik söz konusu ise daha az gol yiyen takım üst sırada yer alır.Buna rağmen eşitlik yine de bozulmamışsa sıralama kura ile tespit edilir.

b
) Eleme ya da karma usulle yapılacak müsabakalar, gerekli düzenlemeler yapılıp Federasyon tarafından ilgililere duyurulur.
Kategoriler
Madde 10 Hentbol müsabakaları erkekler ve bayanları kapsamak üzere 5 kategori üzerinden oynanır.

Yaş esasına göre düzenlenecek kategoriler şunlardır:

a
) Minikler,

b) Küçükler,

c) Yıldızlar,

d) Gençler,

e) Büyükler.

Kategorilerde oynama yaşları, uluslararası kurallara göre her yıl Federasyonca açıklanır. Bir kulübün sporcuları yaşları tutuyorsa aynı sezon içerisinde iki kategoride müsabakalara katılabilirler (minik-küçük, küçük-yıldız, yıldız-genç, genç-büyük). Mahalli liglerde kategoriler arasında sıra atlaması yapılamaz. Ancak, deplasmanlı bayanlar ve erkekler liglerinde yer alan takımların deplasmanlı ligde oynayan oyuncuları ile deplasmanlı lige terfi müsabakalarına katılan takımların oyuncuları, yıldız-genç-büyük olarak üç kategoride yer alabilirler. Bir sporcu aynı gün içerisinde iki değişik kategorideki müsabakalarda yer alamaz. Deplasmanlı ligler büyükler kategorisinde oynandığı için bu ligde bir kategori olarak değerlendirilir.

Mahalli liglerdeki kategorilere her kulüp en fazla iki takımla katılabilir. Bu takımlar fikstür çekiminden önce en az 12 kişilik kadrolarını (A) ve (B) olmak üzere isimlendirirler. A takımı oyuncuları B takımında, B takımı oyuncuları A takımında yer alamazlar. Ancak önce grup ardından final grubu oynuyorlarsa, A veya B takımlarından biri final grubuna kalırsa A ve B takımları birleşip final grubunda tek takım olarak oynayabilirler. İl müsabakalarında A ve B takımlarının her ikiside dereceye girmiş ise, Federasyonca düzenlenen grup veya final müsabakalarına tek takımla katılır, birleşme üst sırada yer alan takımın bünyesinde gerçekleşir. Bu durumda sıralamadaki diğer takıma veya takımlara Federasyonca düzenlenen grup veya final müsabakalarına kontenjan dahilinde katılma hakkı doğar.

Kulüpler, kategorilerinde düzenlenen Türkiye şampiyonaları ve kademelerindeki müsabakalarda kendi illerinde düzenlenen müsabakalarda derece yapan tek takım ile temsil edilirler. Bu müsabakalara A ve B takımları karma olarak katılabilirler. Fikstür çekiminden önce kulüpler A ve B takımı listelerini il temsilciliğine vermek zorundadır. Listeler verildikten sonra bu listeler arasında oyuncu değişikliği yapılamaz. Ancak bu listelere yeni isimler ilave edilebilir.

Kümeler

Madde 11 İl tertip kurulları kümeler kurarak bunlara alınacak takımları belirler. Kümelere alınacak takımlar arasında gerekli hallerde yapılacak değişiklikler sezon başında tespit edilir ve Federasyon onayından sonra tatbik edilir. Mahalli liglerde 4 takımdan az takım bulunamaz. 8 takıma kadar olan kategorilerde çift devreli lig usulüne göre müsabaka yapılır. Takım adedi 8den fazla ise, en az 4 takımlı olmak üzere gruplara ayrılabilir. Ayrılan gruplarda ve finallerde müsabakalar yine çift devreli lig usulüne göre oynanır.

Gruplardan kaç takımın finale kalacağı sezon başında kulüplere açıklanır.
İl merkezine uzak ilçeler veya birbirine yakın iki ya da daha fazla ilçe yukarıda açıklanan şartlara göre ilçelerinde ya da birleşerek bir ilçede mahalli liglerini oynayabilirler. Bununla ilgili düzenleme il tertip kurullarınca yapılır. Bu düzenlemeyle ilgili olarak il tertip kurulları gerekçeli kararını Federasyona bildirecek, müsabakalar Federasyondan onay alındıktan sonra oynanacaktır. Mahalli liglerini yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlemeyen illerin takımları Federasyonca düzenlenecek grup, yarı final,Türkiye birinciliği veya deplasmanlı liglere terfi müsabakaları gibi faaliyetlere katılamazlar.

Bu şartlara göre düzenlenmeyen mahalli ligler sonucunda yukarıda belirtilen müsabakalara katılmak üzere iller tarafından bildirilen takımlar Federasyonca bu müsabakalara davet edilmiş ve bu müsabakaları da oynamış olsa bile sorumluluk il müdürlüklerine aittir.

Müsabaka Tertip Kurulu


Madde 12 Düzenlenen her türlü müsabakalar için tertip kurulu kurulması zorunludur. Bunlar:

a) İl veya İlçe Tertip Kurulu :

İl temsilcisi tarafından atanacak en az 2 en çok 4 üyeden oluşur. İl veya ilçe temsilcileri tertip kurulunun tabii başkanıdır.

İl temsilcisi il faaliyetleri başlamadan önce atamaları yaparak il müdürlüğü aracılığıyla federasyonun onayına sunar. Federasyonun onayından sonra kurul göreve başlar.

İl temsilcisi gerekli gördüğü hallerde üyeleri federasyon onayıyla görevden alabilir, üyelerin ayrılması durumunda, yerine yeni üye yine aynı yöntemle atanır.

Tertip kurulunun görev süresi bir sezondur

Tertip kuruluna atanmak için;

1-Hentbol sporuna sporcu, hakem, yönetici, antrenör, veya gözlemci olarak hizmet etmiş veya ediyor olmak.

2-Bir defada altı ay veya bir yıl içersinde ayrı ayrı zamanlarda toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
 


b) Özel Müsabakalar Tertip Kurulu :
 


Söz konusu organizasyonu düzenleyenler tarafından belirlenecek kişiler ile federasyon temsilcisinden oluşur.
 


c) Federasyonca Düzenlenen Müsabakalar Tertip Kurulu :
 


Federasyonca düzenlenen ve sonucu Türkiye birinciliğine varan müsabakalarda, Federasyon temsilcisi, Federasyon gözlemcileri, il veya ilçe müdürü veya görevlendireceği şube müdürü ile il temsilcisinden oluşur.Bu kurul müsabakaların Federasyonca belirlenen statü gereğince oynatılmasından sorumludur.

İl veya İlçe Tertip Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 13 Tertip kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
 


a) Kümeleri ve bu kümelerde müsabakalara katılacak takımları belirler.

b
) Yıllık programını ve buna bağlı fikstürünü yaparak onaylanmak üzere Federasyona gönderir. Onaylanan program ve fikstürü ilan ederek müsabakaların Federasyon statüsünde belirtilen sonuç bildirme tarihinden önce bitirilmesini sağlar. Tertip kurulu herhangi bir nedenle bu görevi yapamazsa, temsilci bu görevi yürütür.

c) Müsabakaların Federasyondan onaylı fikstüre uygun yer ve zamanda yapılmasını sağlar.

d) Müsabakalarda çıkan idari anlaşmazlıkları çözer.

e) Tasdikli programa uygun fikstürün herhangi bir nedenle uygulanamaması yüzünden ertelenen müsabakaların günlerini ligler bitmeden oynanacak şekilde tayin ve ilan eder.

f) Müsabakalarla ilgili hakem raporlarını gününde inceleyerek gerektiğinde Ceza Kurullarına sevk edilmesini sağlar.

g) Hakem kurulu bulunmayan illerde düzenlenecek müsabakaların hakemlerini tayin eder.

h) Müsabakaların program ve fikstürü tamamlandıktan sonra hakem raporları ile onanmış teknik sonuç ve ilgili kurullarca verilmiş kararlara göre müsabakalara katılan kulüplerin derecelerini karar altına alarak tebliğ ve ilan eder. Alınan kararın sonuç bildirme tarihinden önce Federasyona gönderilmesini sağlar.

ı) İlin hentbol faaliyetlerini yönetir ve o ilde sporun kalkınması için gerekli tedbirleri alır.

i) Federasyonun vereceği diğer görevleri yapar.
 
Tescil ve Vize Şartı


Madde 14 Her kategoride müsabakalara katılabilmek için, Türkiye Hentbol Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı hükümlerine göre o yılın vizesi yapılmış sporcu lisansları ile Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre,o yılın vizesi yapılmış antrenör belgesinin müsabakadan önce görevli hakemlere verilmesi gerekir.

Birleşen veya İsim Değiştiren Kulüpler

Madde 15 Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin tüm kategorilerde müsabakalara hangi ilden katılacakları, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Resmi müsabakalara ait fikstür ilan edildikten sonra birleşen kulüpler müsabakalara birbirini takviye etmek suretiyle tek takım halinde katılamazlar. Yeni kulüp ancak eski kulüplerden birinin adı altında, onun nizami kadrosu ve statüsü ile müsabakalara girmeye ve devam etmeye mecburdur.

Birleşip ayrılan kulüplerden, Genel Kurul kararı ile hentbol spor dalını bünyesinde barındıran spor kulübü, hangi isim ile liglere katılacağını fikstür çekimi öncesi Federasyona bildirir. Bu kulüp Federasyon kararı ile bulunduğu ligde faaliyetini sürdürür.

Sezon başında veya sezon devam ederken, kulüpler mevcut isim ve unvanlarına ek isim ve unvan alabilirler ve bu ek isim ve unvanları değiştirebilirler.

Müsabakaların Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi

Madde 16 Hentbol müsabakaları belirtilen salonlarda, ilan olunan gün ve saatte oynanır. Müsabaka, kulüplerin isteği dışında herhangi bir nedenle yarıda kalırsa, iki saat içerisinde, kesintiye uğradığı andaki skor üzerinden, geri kalan süre oynanır. İki saat içinde oynanamayan müsabaka, yarıda kalan skor ve zamana bakılmaksızın yeniden oynatılır. Takımlar aralarında anlaşarak müsabakanın ertelenmesine karar veremezler. Müsabakalar gerek görülürse Federasyon veya onun adına görev yapan görevlilerce seyircisiz oynatılabilir veya ertelenebilir. Erteleme müsabakalarında, erteleme tarihinde oynama hakkı olmayan sporcular oynatılamaz.

İl veya ilçe müdürlükleri tarafından gerekli önlemlerin alınmaması, bu önlemler alınsa dahi seyircilerin aşırı davranışına engel olunamayacağına kanaat getirilirse, Federasyon o müsabakanın yerini değiştirebilir.

Takım Kadroları

Madde 17 Müsabaka cetveline en fazla 14 oyuncu , en fazla 4 yönetici yazılır. Deplasmanlı erkekler ve bayanlar liginde yer alan kulüpler resmi müsabakalarda 14 sporcudan kurulu takım kadrolarında en fazla 4 yabancı uyruklu ve 10 Türk tabiiyetli sporcuya yer verebilirler. T.C. vatandaşı ile evlenen yabancı uyruklu sporcular, yasal olarak vatandaşlık hakkını kazandıktan sonra, Türk oyuncu statüsünde müsabaka listesinde yer alırlar.

En üst ligin dışındaki deplasmanlı liglerde, takımlar müsabaka kadrolarında 32 yaş ve üzerinde en fazla 2 oyuncu oynatılabilir, deplasmanlı ligler dışında kalan ve sonucu Türkiye birinciliğine varan müsabakalarda ve turnuva şeklinde oynanan müsabakalarda, kulüpler onaylı takım listelerinde ad ve soyadları yazılı olmak kaydıyla müsabakalara 16 sporcu ile katılabilirler. Ancak bir müsabakada 14 sporcudan fazla sporcu ile oynayamazlar. 14 kişilik oyuncu isim listesi ve lisansları müsabakadan önce görevlilere verilir. Müsabaka cetvelinde adları yazılı oyuncuların yerine başkaları oynatılamaz. Müsabaka cetveline isim ve lisans numarası yazılan oyuncu müsabaka sonuna kadar oyuna katılabilir.

Takımlar oyuna 1 kaleci, 6 saha oyuncusu olmak üzere 7 kişiyle başlar. Ancak oyuncuları eksik olan takımlar en az 5 kişi ile oyuna başlayabilirler. Uzatmalar dahil müsabaka sonuna kadar sahadaki oyuncu sayısını 7 kişiye tamamlayabilirler. Müsabaka listesinde yazılmış olan oyuncular ve yöneticiler müsabaka sonuna kadar, masa hakeminin onayı ile oyuna katılabilirler. Herhangi bir nedenle oyun başladıktan sonra takımlardan birinin oyuncu sayısı 5in altına düşerse, oyun uluslararası oyun kurallarınca yine devam eder. Oyun kuralları gereği müsabaka sırasında takımın sahada kalan oyuncu sayısı 1e düşerse müsabaka hakemler tarafından bitirilir. Oyuncu sayısı 1e düşen takım yenik sayılır. Yenik sayılan takım müsabakada önde ise sonuç diğer takımın lehine 10 0, geri de ise maçın bitirildiği skora diğer takım lehine on gol ilave edilerek maç neticelendirilir. Bu durum hükmen mağlubiyete neden olmaz.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Hentbol Federasyonu Ceza Kurulları tarafından 1(Bir) yıl ve daha fazla süreyle ceza alanlar hentbol müsabakalarında idareci olarak görev yapamazlar.

Oyun Süreleri,Yaş Sınırları ve Topun Özelliği


Madde 18 Hentbolün minik, küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde hangi doğumlu sporcuların yer alacağı, müsabaka sürelerinin kaç dakika olacağı, her kategoride kız ve erkek ayrı ayrı olmak üzere IHF ve EHFce kabul edilen hangi marka ve kaç numaralı topla oynanacağı, her yıl Federasyon programında açıklanır.

Uzatmalar


Madde 19 Lig usulü ile yapılan müsabakalarda uzatma yoktur.

Bir galibin belirlenmesi gereken müsabakalarda normal süre bitiminde eşitlik bozulmamışsa uzatmaya gidilir. Birinci uzatma süresi 2x5 dakikadır. Birinci uzatmada eşitlik bozulmamışsa yeniden 2x5 dakikalık ikinci uzatmaya gidilir. Birinci ve ikinci uzatmalar arasında 5 dakikalık, devre arasında ise 1 dakikalık ara verilir.

İkinci uzatmada da yine eşitlik bozulmazsa, karşılıklı 5er 7 metre atışı kullanılır. Yine de eşitlik bozulmamışsa sonuç alınıncaya kadar karşılıklı tek tek atışlara devam edilir. Hakem kura atışı ile, 7 metre atışlarına başlayacak ilk takım belirlenir. Kale hakemlerce belirlenir. 7 metre atışları aynı kalede tamamlanır. Her takım kaleci dahil müsabaka cetvelinde yazılı olup, oyun süresinin bitiminde tard cezası, diskalifiye ve ihraç cezası almamış sporculardan liste yaparak 7 metre atışı yapacak oyuncuları önceden hakeme yazılı olarak bildirir.

İlk beş 7 metre atışlarında, takımların 5 kişinin altına düşmesi durumunun dışında, her oyuncunun bir 7 metre atışı yapma hakkı vardır.Yapılan ilk beş 7 metre atışı sonunda eşitlik bozulmuşsa sonuç tescil edilir. İlk beş 7 metre atışları sonucunda eşitlik bozulmamış ise, yeniden belirlenen 5 kişilik listedeki sporcular sıra ile, eşitlik bozuluncaya kadar atış kullanmaya devam ederler.

Neticelerin İlanı


Madde 20 Uluslararası oyun kurallarına göre sona eren müsabakaların teknik sonuçları, hakem raporları ile belli olur. Hakem raporlarına göre tertip kurulları müsabaka cetvellerini inceleyerek sonuçları 3 gün içerisinde tasdik ve ilan eder. Hentbol federasyonunca düzenlenen veya izin verilen bütün müsabakalar ve sonuçları Federasyonca tescil ve ilan edilmedikçe geçerli sayılmaz.

Kümelerden Düşme ve Terfi


Madde 21 Müsabakaların program ve fikstürü tamamlandıktan sonra hakem raporları ile tasdik edilmiş teknik sonuç ilgili kurullarca verilmiş kararlara göre müsabakalara katılan kulüplerin derecelerinin tayini, tebliği, terfi ve küme düşme ilanı, il tertip kurullarınca yapılır. Deplasmanlı liglerde ise bu Yönergenin ilgili hükümleri uygulanır.

Hükmen Yenik Sayılma

Madde 22 Aşağıdaki durumlarda takımlar hükmen yenik sayılırlar:
 


a) Müsabaka başlama saatinde müsabaka kıyafetiyle ve en az 5 oyuncu ile oyun sahasına çıkmamak,

b) Lisansının kontrol edilmesinden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından yararlanarak farklı oyuncu oynatmak,

c) Cezalı veya tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilmiş oyuncu oynatmak,

d) Deplasmanlı liglerde; erkeklerde ve bayanlarda üçten fazla yabancı uyruklu oyuncuyu aynı anda oynatmak (Uluslararası müsabakalarda IHF ve EHF Yönergeleri geçerlidir),

e) Bir sporcuyu aynı günde birden fazla kategoride oynatmak. Bu durumda takım sporcunun en son oynadığı kategorideki müsabakada hükmen yenik sayılır,

f) Yaşı, o kategoride oynamaya uygun olmayan oyuncu oynatmak,

g) Sahte veya üzerinde tahrifat yapılmış lisansla oyuncu oynatmak,

h) Müsabakanın sonucu üzerinde önceden anlaşma yapmak (Bu duruma idare kanaat getirirse iki takımda hükmen yenik sayılır),

ı) Takım olarak müsabakayı tamamlamadan oyundan çekilmek,

i) Bir müsabakada oyuncu, yönetici veya antrenörün hakem tarafından oyun sahasından çıkarılmak istenmesi halinde oyun sahasını terk etmemek,

j) Sporcu, yönetici, antrenör ve diğer görevlilerin hakemlere müdahaleleri nedeniyle müsabakayı devam ettirme imkanı bulunmamak,

k) Erteleme müsabakalarında oynama hakkı olmayan sporcu ile erteleme tarihinden sonra lisansı çıkartılan veya vizesi yapılan sporcu oynatmak.

l) Yaş gruplarında A ve B takımları bulunan kulüplerin A takımı sporcusunu B takımında B takımı sporcusunu A takımında, bu yönetmenliğin 10. maddesinde açıklanan durum harici oynatmak,

m) En üst liğin dışındaki deplasmanlı liglerde, 32 yaş ve üzerinde ikiden fazla oyuncuya yer vermek,bu maddenin (a) bendi hariç diğer bentlerdeki fiilleri işleyenler ayrıca Ceza Kuruluna sevk edilirler.

 


Hükmen yenik sayılan takım "0" hükmen galip gelen takım ise "2" puan alır. Bu durumda müsabakada hükmen galip sayılan takım önde ise gollerine 10 eklenir. Öteki takımın ise gol sayısı aynı kalarak sonuç belirlenir. Eğer hükmen galip gelen takım skorda geride ise sonuç 10 0 olarak tescil edilir. Hükmen yenik takımın ayrıca 2 puanı da silinir.

Hükmen Yenilgi ile Küme Düşme

Madde 23 Mahalli liglerde herhangi bir kümedeki takım, o sezon içinde iki defa hükmen yenik sayılırsa, lig fikstüründen çıkarılarak bir alt kümeye düşürülür. Bu durumdaki takımların oynadıkları müsabakalar puantajdan çıkarılır.

Federasyonca düzenlenen, grup, yarıfinal, Türkiye birinciliği, final-four, play-off, play-out ve benzeri müsabakalarda, müsabakalardan çekilen takımların oynamış oldukları maçlar puan hesabında dikkate alınmaz. Puantaj kalan takımlar arasında yapılır.

Eleme usulü oynanan müsabakaların birinde hükmen mağlup olan takım söz konusu seriden elenir. 2 etaplı eleme müsabakalarında hükmen mağlubiyet 1 inci müsabakada gerçekleşmişse diğer müsabaka oynanmaz.
 


3. BÖLÜM
 
Hakemler, Temsilciler ve Gözlemciler
 


Sporcu Kıyafetleri, Ödüller, İtirazlar,Cezalar


Hakemlerin Tayini

Madde 24 Hakem tayini aşağıdaki şekilde yapılır:

a) İl müsabakalarındaki hakemler il veya ilçe hakem kurulunca, yoksa il veya ilçe tertip kurulunca, o da yoksa il veya ilçe temsilcilerince tayin edilirler.

b) Federasyonca tertip olunan müsabakaların hakemleri, Merkez Hakem Kurulunca, herhangi bir nedenle kurulun görevi sona ermişse, yenisi kuruluncaya kadar Federasyonca kurulacak bir komisyon tarafından seçilir.

c) Bir müsabakanın hakem kurullarınca verilen hakemleri gelmemişse, mahalli liglerde il temsilcisi veya müsabaka gözlemcisi deplasmanlı lig müsabakalarında Federasyon temsilcisi tarafından hakem tayini yapılır. Federasyon temsilcisi yoksa il temsilcisi ve gözlemciden kurulu heyetçe hakem temin edilir. Bu şekilde de hakem tayini yapılamamışsa il temsilcisi hakem temin ederek tayin eder. Bu da gerçekleşmemişse müsabaka ertelenir.

Sporcu Kıyafetleri

Madde 25 Hentbol müsabakalarında oyuncular, uluslararası oyun kurallarına göre giyinmek zorundadırlar. Sporcular; forma, şort, çorap ve spor ayakkabısından müteşekkil kıyafet giyeceklerdir. Her sporcu formasının göğsünde ve sırtında forma rengiyle tezat teşkil eden renkli numaralar taşıyacaktır. Oyuncuların forma ve şortları bir örnek olacak ve bütün sporcular aynı giyineceklerdir. Kaleciler ise; takımlardan ayrı ve aynı takımın bütün kalecileri aynı kıyafeti giyeceklerdir.

Müsabakalarda, formalarında kan lekesi bulunan ve formaları giyilemeyecek duruma gelen sporcular bu formalar ile oynayamazlar. Müsabakalarda her takım iki değişik formayı yanlarında hazır bulunduracaklardır. İki takımın forma renkleri aynı olduğunda müsabaka cetveline ismi ikinci yazılan takım formasını değiştirecektir.

Hakemler, EHF ve Türkiye Hentbol Federasyonu Hakem ve Gözlemci Talimatına göre kıyafet giyeceklerdir.

 

Müsabakaların Yönetimi

Madde 26 Hentbol müsabakaları 2 saha, 2 masa hakemi tarafından yönetilir. Herhangi bir nedenle müsabakaya gelmeyen hakemlerin yerine bu Yönergenin ilgili maddesine göre atama yapılır.

Hakemlerin Müsabakalarla İlgili Görevleri


Madde 27 Hakemler görevlerini, uluslararası oyun kuralları ile Türkiye Hentbol Federasyonu Hakem ve Gözlemci Talimatı hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar.
Hakemler, yönettikleri müsabakayla ilgili raporlarını 24 saat içinde, il faaliyetinde il temsilcisine, Federasyon faaliyetlerinde Federasyona vermek zorundadır.
Zorlayıcı nedenlerle yapılamayacağı ortaya çıkan müsabakaların ertelenmesine karar verirler.

Temsilciler ve Gözlemciler


Madde 28 Resmi ve özel müsabakalarda yeteri kadar temsilci, gözlemci ve görevli bulundurulur. Temsilciler federasyon adına görev yaparlar.

Ödüller

Madde 29 Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden başarılı sporcu, antrenör, teknik direktör ve kulüplere Genel Müdürlüğün ödül verilmesine dair mevzuat hükümleri doğrultusunda ödül verilir. Bunun dışında verilecek ödüller, Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir.

Genel Müdürlük ve Federasyon gerekli gördüğü hallerde müsabakalara kupa ve şilt ödülü koyar. Bu ödüller, müsabakayı tertipleyenlerce verilir. Herhangi bir sebeple ödül töreninde takım halinde hazır bulunmayan takımlara ödülleri verilmez ayrıca takım sorumluları Ceza Kuruluna sevk edilir.

İl ve ilçe temsili takımlarının kazandığı ödül, il veya ilçe müzelerinde; kulüp takımlarının kazandığı ödül, kulüp müzelerinde, milli takımların kazandığı ödüller ise Federasyon müzesinde saklanır.
İtirazlar

Madde 30 İtirazlar, müsabakaların başlamasından önce oyun yerinde kurallara aykırılığı öngörülen hususun açıklanması ile takım sorumlusu tarafından yazılı olarak temsilciye, yok ise gözlemciye o da yok ise hakeme yapılır. Usulüne uygun olarak yapılan itirazlar yetkili kurullarca karara bağlanır. Bu karara, kararın kulüplere tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bir üst kurula itiraz edilir.
Her iki kurulun verdiği kararda birbirine aykırılık olmazsa verilen karar kesinleşir. Kararlarda birbirine aykırılık bulunması halinde itiraz konusu Federasyonca incelenerek son karara bağlanır.
Müsabakalarda yapılabilecek itirazlar şunlardır:
 


a) Takımın cezalı olması,

b) Deplasmanlı liglerde yabancı uyruklu erkeklerde ve bayanlarda 3den fazla oyuncunun oynatılması,

c) Cezalı yönetici, antrenörün ve diğer görevlilerin müsabaka cetveline yazdırılması ve sahaya çıkması,

d) Oyuncunun cezalı bulunması,

e) Oyuncunun aynı gün birden fazla kategoride oynaması,

f) Faaliyet programında belirtilen yaş sınırlarından farklı yaşta oyuncu oynatılması,

g) Bir başkasına ait lisansla oyuncu oynatılması,

h )Lisansın üzerinde tahrifat yapılması,

ı) Lisanssız oyuncu oynatılması,

i) Hakemlerin oyuncuları tanımamasından yararlanarak farklı oyuncu oynatılması,

j) Hakemlerin müsabaka sırasında uluslararası oyun kurallarını ihlal etmesi,

k) Oyuncunun ikiden fazla kategoride oynaması (Bu Yönergenin 10 uncu maddesindeki deplasmanlı ligde oynayan bayan ve erkek takımları ile ilgili belirtilen durum hariç),

l) En üst ligin dışındaki deplasmanlı liglerde, takımların müsabaka kadrolarında 32 yaş ve üzerinde 2 den fazla oyuncu bulundurulması,

m) Erteleme maçında, erteleme tarihinde oynama hakkı olmayan sporcunun oynatılması,
 


Yukarıda belirtilen fıkralara itirazlar için, müsabaka öncesi ve anında temsilciye, yok ise gözlemciye o da yok ise hakeme yapılır. İtirazlar, oyun durduğu anda takım sorumlusu tarafından sözlü olarak ilgili görevliye yapılır. Maçın devre arasında yada sonunda, itiraz yazılı olarak ilgililere teslim edilir.

Organizasyonun turnuva şeklinde yapılıyor olması halinde, itirazlar tertip kuruluna yapılır. Bu itirazın değerlendirmeye alınabilmesi için o turnuvanın devam ediyor olması gerekir.
Yapılan her türlü itiraz usulüne uygun olarak yapılmamışsa bu durum itiraz eden takımlar için değerlendirilmez. Ancak ihbar kabul edilerek tertip kurulları ve Federasyonca değerlendirilebilir. Bu durumda itiraza konu olan husus haklı bulunursa itiraz eden takım için bir hak doğmaz. İtiraza neden olan ilgili kişiler ceza kurullarına sevk edilirler.

Yapılacak her türlü itiraz için itiraz bedeli ödenir. Yönetim Kurulu kararı ile günün şartlarına göre her yıl belirlenen itiraz bedeli o yılın faaliyet programında açıklanır. İtiraz bedelleri deplasmanlı ligler ile diğer müsabakalar için farklı olarak belirlenebilir. Belirlenen bedel tutanak karşılığı gözlemciye teslim edilir. İtiraz parası yatırılmadan yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmazlar. İncelemelerin tamamlanmasından sonra yapılan itiraz haklı bulunursa depozito olarak alınmış olan itiraz parası iade olunur. Aksi halde Hentbol Federasyonu tarafından belirlenecek hesaba gelir kaydedilir.

Cezalar

Madde 31 Müsabakalarda cezayı gerektiren hareket ve fiillerde bulunanlara, Hentbol Federasyonu Ceza Yönergesi hükümleri uygulanır.
 


a) Resmi bir müsabakadan hakem tarafından ihraç edilen oyuncu ilk resmi müsabakada oynayamaz.

b) Hakem, ihraç ettiği oyuncular hakkındaki tuttuğu raporu müsabaka bitiminde ilgili birimlere vermek zorundadır.

c) Bir müsabaka esnasında 3 defa iki dakika cezası alıp oyundan diskalifiye ile çıkarılan sporcu müsabakanın kalan süresinde takımdaki yerini alamaz. Bu sporcular bir sonraki müsabakada oynayabilir.

Ancak, doğrudan diskalifiye ile müsabakanın son saniyelerinde verilen diskalifiye edilmiş sporcular hakkında rapor tutularak, uluslararası oyun kurallarının hükümleri uygulanır.

d) Yedek bankında bulunan antrenör ve yöneticiler fiili saldırıdan dolayı diskalifiye edilirse bunlar hakkında ihraçta yapılan cezai işlem uygulanır. Yedek bankında bulunanlar sözle hakaret gibi spor dışı davranışlarından dolayı hakem tarafından diskalifiye edilirse haklarında rapor düzenlenir.

e) Hakkında cezai işlem uygulanacakların kulüplerine en kısa sürede Federasyon temsilcisi veya il temsilcisi tarafından tebligat yapılır.

f) İl ve ilçe müdürlükleri denetiminde yapılan mahalli özel ve resmi müsabakalarda çıkan olaylar il ceza kurullarınca, Federasyon denetim ve yönetiminde yapılan müsabakalarda çıkan olaylar ise Federasyon Ceza Kurulunca karara bağlanır.

g) Hakem raporlarında belirtilmese dahi, saha komiseri, temsilci, gözlemci raporlarına veya yazılı ve görsel medyadaki habere göre de konu incelenmek üzere, ceza kurullarına sevk edilebilir.

h) Müsabaka esnasında diskalifiye veya ihraç edilen sporcu, diskalifiye edilen antrenör ve idareci oyun alanını terk ederek oyuna müdahale edemeyeceği bir mesafede yer alır. Bu kişiler oyuna müdahaleye buradan da devam ederse salon dışına çıkartılır.
 
4. BÖLÜM
 
Yabancı Uyruklu Sporcular, Yabancı Uyruklu Sporcu Sayısı
 


Madde 32 Deplasmanlı liglerde oynayan erkek ve bayan takımları 4(Dört) yabancı uyruklu oyuncuyu aynı anda oyunda bulundurabilirler.
Uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etme hakkını kazanan kulüpler uluslar arası müsabaka kadrolarında IHF ve EHF kurallarına göre hareket ederler.

Yurtdışından Gelecek Sporcular


Madde 33 Yabancı uyruklu sporcuların transferleri IHF ve EHF kurallarına göre yapılır.
 


5. BÖLÜM
 
Deplasmanlı Ligler, Müsabakalarla İlgili Hususlar, Deplasmanlı Lige Katılacaklar
 


Madde 34 Deplasmanlı ligler, (bayan-erkek) Federasyon tarafından hazırlanmış statülerde belirtilen sayıdaki spor kulübünün büyükler kategorisindeki takımlarının oluşturduğu ligdir.

Lig sezonu, ligi oluşturan takımların yapmış oldukları ilk resmi müsabakanın başlamış olduğu tarih ile oynanan son resmi müsabakanın oynanmış olduğu tarih arasında geçen süredir.

Her yıl ligler başlamadan önce, tescil, lisans, vize işlemleri ve diğer konular federasyonca belirlenir ve ilanından sonra yürürlüğe girer.

Kulüplerin, deplasmanlı liglerde yer alabilmesi ve lig faaliyetlerine katılabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmiş olmaları gerekir:

a) Takımları lig faaliyetlerinde yer alacak kulüplerin tescil edilmeleri zorunludur.

Deplasmanlı liglerde oynamaya hak kazanan kulüpler, her sezon öncesi, fikstür kura çekimi tarihine kadar, o sezon için ligde kullanmak istedikleri isimlerini, sponsorluk yapacak gerçek veya tüzel kişiler ile kulüp arasındaki sözleşmenin bir suretini federasyona ibraz etmek ve federasyonun onayını almak suretiyle kullanabilirler.

b) Deplasmanlı lig faaliyetlerinde yer alacak kulüpler, Federasyon tarafından ilan edilen süreye kadar, o sezon müsabakalara katılacaklarını beyan ve taahhüt etmek, açıklanan statü ve talimatlara göre zorunluluklarını yerine getirmek, müsabakalara katılmak ve tamamlamak zorundadır. Sezon öncesi liglere katılacaklarını beyan ederek fikstürde yer alan kulüpler daha sonra resmi lig müsabakalarına başlamadıkları takdirde, tüm sözleşmeli oyuncuları geçici transfer dönemi sonuna kadar bonservis bedelini ödemeden ve kulüp iznine gerek olmaksızın başka bir kulüple sözleşme imzalayabilirler. Herhangi bir nedenle sporcularının oynamaktan imtina etmeleri sonucu müsabakalara katılamayan kulüpler, bu madde kapsamında değerlendirilmezler. Böyle bir durumun meydana gelmesi halinde oluşturulacak dosya Federasyon Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.

c) Kulüplerin sözleşmeli sporcuları ile tescil ve lisans talimatında belirlenen şartları yerine getirmeleri ve sezon için belirlenmiş olan lig katılım paylarını fikstür çekim tarihinden ve Federasyonca belirlenen son tarihten önce yatırmış olmaları gereklidir (askeri güç takımları hariç). Bir sezon öncesinde çeşitli talimatlardan doğan borçlarını ödememiş olan kulüpler fikstür çekimine alınmazlar.

d) Bütün kulüplerin çıkaracakları yeni lisans veya vize işlemleri, her yıl belirlenecek ücret karşılığında Federasyon tarafından yapılacaktır.

e) Deplasmanlı liglerde yer alan kulüpler antrenör eğitim talimatlarına uygun antrenör bulundurmak zorundadır, aksi taktirde liglerde yer alamazlar. Sezon devam ederken antrenör değişikliği yapan kulüpler, uygun kriterlere sahip en geç 15 gün içerisinde, yeni antrenörle sözleşme yapmak zorundadırlar

Müsabakaların Gelirleri

Madde 35 Müsabakalardan elde edilen gelirler, THF ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak olan protokolle belirlenir.

Mali Hususlar

Madde 36 Federasyonca müsabakalarda görevlendirilecek hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevlilerin yolluk ve yevmiyeleri, hakem tazminatları ile diğer giderler Federasyon bütçesinden karşılanır. Deplasmanlı liglerde yer alan takımlara yolluk ve yevmiyelerinin ödenip ödenmeyeceğine federasyon yönetim kurulu karar verir.

Salonların Müsabakalara Hazırlanması

Madde 37 Müsabakalar, il ve ilçe müdürlükleri ile kulüplerin kendilerine ait veya anlaşma yaptıkları salonlarda oynanır. İl ve ilçe müdürlükleri ile kulüpler, kendilerine ait veya anlaşma yaptıkları müsabakanın yapılacağı salonu tahsis etmek ve hazırlamak zorundadır.

Müsabakalarını, il müdürlüklerinin salonlarında oynamayacak kulüpler, müsabakada görevli personel ödemeleri, salon giderleri ve gişe hasılatlarının düzenlenmesi hakkında il müdürlüğü ile anlaşma yaparak bu anlaşmanın bir örneğini Federasyona göndereceklerdir. Federasyon müsabaka giderleri (personel, elektrik, su vb. gibi) konusunda sorumlu olmayacaktır. Deplasmanlı liglerde müsabakalar uluslararası oyun kurallarına uygun salonlarda oynanacaktır. Bu şartlara uygun salonları olmayan ve deplasmanlı liglerde yer alan il veya ilçe takımları müsabakalarını, il veya ilçelerine en yakın yerdeki uluslararası kurallara uygun salonlarda oynayacaktır.

Müsabakalarını kendi salonlarında oynayacak kulüpler, federasyonun resmi sponsorlarının reklamlarının sergilenmesi için, federasyonca talep edilen alanı tahsis etmek zorundadır.
Müsabakaların sağlıklı ortamlarda oynanabilmesi için il ve ilçe müdürlükleri ile kendilerine ait veya anlaşma yaptıkları salonlarda oynayan kulüpler aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır.
a) Uluslararası oyun kurallarına ait teknik donanım;

1) Nizami çizilmiş oyun sahası,

2) Skorboard, kronometre,

3) Ses ve aydınlatma düzenekleri,

4) Yere sabitlenmiş ve kurallara uygun kaleler,

5) Mola kartları vb. teknik donanım.
 


b) Müsabakaların oynanacağı salonlarda seyirci sayısı ile bağlantılı sayıda emniyet görevlisi ile müsabakalarda ilk müdahaleyi yapabilecek doktor, ambulans ve kullanılacak sağlık malzemeleri,

c) Oynanacak müsabaka adedi ile orantılı sayıda sporcu ve hakemler için, her birinde bağımsız ve içerisinde duş, tuvalet, sıcak su bulunan soyunma odaları,

d) Yer siliciler,

e) Basın, protokol ve takımlar için tribün,

f) Sorumlu ses düzeni ve elektrikçi, güvenlik kameraları ve kayıt,

g) Diğer personel.
 


Federasyon, bu şartlara uygun olmayan salonlarda oynanan müsabakalar hakkında her türlü kararı almaya yetkilidir.

Kulüp Antrenörleri

Madde 38 Deplasmanlı liglerde oynayan kulüpleri çalıştıran antrenörlerin, Federasyonunca verilen ve deplasmanlı lig takımını çalıştırabilecek düzeyde lisansa sahip olması, o yılın vizesini yaptırmış olması ve kulüpleri ile en az bir yıllık Federasyonun Antrenör Sözleşme şartlarına uygun sözleşme yapması gerekir. Aksi taktirde kulüpler müsabakalara katılamazlar.
Deplasmanlı liglerde görev yapan idareci ve antrenörler müsabakalarda tek tip kıyafet giymek zorundadırlar. Aksi takdirde sahada yer alamazlar.

Federasyonca düzenlenen ve sonucu Türkiye birinciliğine varan grup, yarı final ve Türkiye birinciliği müsabakalarında görev yapacak antrenörlerde o yıla ait vizeli lisans olması şartı aranır. Bu şartları taşımayanlar takımlarının başında sahada yer alamazlar.

Minik, Küçük, Yıldız veya Genç Takım Kurma Zorunluluğu

Madde 39 Deplasmanlı liglerin, en üst liginde yer alan kulüpler tescil edilmiş bulundukları illerinde minikler, küçükler, yıldızlar veya gençler kategorilerinde yapılan müsabakalardan en az iki kategoride, diğer deplasmanlı lig kulüpleri de en az bir kategoride müsabakalara katılmak ve lig müsabakalarını illerince açıklanan fikstür uyarınca ve bu Yönergenin ilgili maddesinde belirtilen şekilde, ihraç olunmadan tamamlamak zorundadır.

Katılmayan veya ligden ihraç olunan kulüpler hangi kümede olursa olsunlar, müsabakalarını tamamlamadan deplasmanlı liglerinden çıkartılır. Bu kulüpler bir sonraki sezon bir alt kümede oynarlar. Deplasmanlı ligler dışında kalan büyük takımları illerinde; minikler, küçükler, yıldızlar veya gençler kategorilerinde yapılan müsabakalardan en az bir kategoride müsabakalara katılmak ve lig müsabakalarını illerince açıklanan fikstür uyarınca tamamlamak zorundadır. Bu şartı yerine getirmeyen takımlar, terfi müsabakalarına alınmazlar (Bu hüküm askeri güç kulüplerini kapsamaz).

Avrupa Kupalarına Katılma Zorunluluğu


Madde 40 Deplasmanlı liglerde ve Türkiye kupasında dereceye girerek Avrupa kupalarına katılma hakkını elde eden takımlar, bu kupalara iştirak etmek zorundadır. Katılmayan kulüpler IHF ve EHFce verilecek her türlü cezayı karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca bu takımlar bir sonraki sezon Avrupa kupalarına katılmayı hak etseler bile Avrupa Kupası müsabakalarına katılamazlar.

Kulüplerin, Avrupa kupaları ve diğer uluslararası müsabakalara katılmaları için gerekli kriterlerin tespiti Federasyon tarafından yapılır. Tespit edilen esaslara göre katılma hakkını kazanan kulüplerin EHFye bildirilmesi ve bu kulüplere temsil hakkı verilmesi Federasyona aittir. Önceki sezonlarda bu kupalara katılmaları sonucunda oluşmuş borçlarını yeni bildirim tarihine kadar ödemeyen veya önceki dönemlerde temsil hakkını iyi kullanamadığı değerlendirilen kulüpler bu hakkı elde etmiş olsalar bile yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmaları için EHFye bildirilmezler.

Uluslararası karşılaşmalar yapmak üzere yurt dışına çıkan kulüpler, örf ve adetlerimize uygun olarak spor disiplini içerisinde Türk hentbolunu en iyi şekilde temsil etmekle yükümlüdür. Uluslararası karşılaşmalar yapmak üzere Ülkemize davet edilen takımların konaklama, yurt içi ulaşım, antrenman ve maç programları konusunda daveti yapan kulüp her türlü tedbiri almış olacak ve takımlar Türk konukseverliğine uygun olarak ağırlanacaktır. Bu kulüplerin yabancılar ile yapacakları müsabakalara ait hak ve vecibeler daveti yapan kulübe aittir.

Ligi Tamamlama Zorunluluğu


Madde 41 Müsabakalarını tamamlamadıkları için ligden çıkarılan yada kendileri ligden çekilen kulüpler, deplasmanlı ligde oynadıkları maçlarda kendilerine ödenen kanuni yolluk ve yevmiyelerin tutarını yasal faiziyle birlikte Hentbol Federasyonuna geri ödemekle yükümlüdürler.

Müsabaka Statüsü

Madde 42 Deplasmanlı ligler Federasyonca tertip edilir ve belirlenen statüye uygun olarak oynanır. Lig statüsünde yapılacak değişiklikler ve uygulamaları, her yıl 30 Haziran tarihine kadar Federasyon Yönetim Kurul kararını müteakip ilan edilir ve statü de anılan sezonunda uygulanır.

Kategori


Madde 43 Deplasmanlı lig müsabakaları büyükler kategorisinde oynanır. Deplasmanlı liglerde yer alacak takımlar ve ligleri her yıl Federasyonca açıklanır.

Kümeler

Madde 44 Deplasmanlı liglerle ilgili düzenlemeler Federasyonca yapılır. Deplasmanlı liglerden düşme şekli ve küme düşecek takım sayısı ile takımların Avrupa kupalarında temsil hakları statüde belirlenir.

Federasyonun izni olmadan bir lig süresi içinde 2 defa sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan takımlar ligden çıkarılır.

Deplasmanlı liglerde yer alan kulüpler, herhangi bir sebepten ötürü müsabakalara katılamayacaklarını sezon öncesi bildirmiş iseler, bu kulüplerin durumları Federasyon Yönetim Kurulunda görüşülür ve takımın hangi ligde yer alacağı hakkında karar verilir.

Müsabakalara katılıp da açıklanan statüye göre ligi tamamlamayan kulüpler, bir sonraki sezonda alt kümeye düşerler.
Sahaya çıkmama sebepleri, Federasyon tarafından haklı görülmeyen kulüpler, müsabakalarla ilgili masrafları ödemek zorundadır.

Müsabakaların Ertelenmesi ve Müsabaka Yerinin Değiştirilmesi

Madde 45 Zorunlu hallerde, müsabakaların ertelenmesi ve yerlerinin değiştirilmesine Federasyon karar verir ve ilgililere zamanında bildirir.
Yabancılarla yapılacak temsili veya uluslararası milli müsabakalar için seçilmiş olan sporcuların formlarının korunması ve müsabakalara milli takımlarımızın en iyi şekilde hazırlanması amacıyla milli maçların sonuna kadar lig faaliyetlerine Federasyonca ara verilebilir.

Davet edilmesine rağmen milli maçlar ile bu maçlarla ilgili çalışma programına katılmayan sporcular ve Milli takım antrenörleri mazeretlerinin uygun görülmemesi halinde Ceza Kuruluna sevk edilirler ve haklarında karar verilene kadar lig faaliyetlerine katılmalarına izin verilmez.

Takım Kadroları


Madde 46 Takım kadroları, oyun kuralları ve bu Yönergenin ilgili maddelerine göre oluşturulur.

Oyun Süreleri

Madde 47 Uluslararası oyun kurallarına göre Deplasmanlı lig müsabakaları 2x30 dakika oynanır. 10 dakika devre arası verilir.

Uzatmalar

Madde 48 Deplasmanlı lig müsabakaları puan usulüne göre oynandığından uzatma yapılmaz.

Neticelerin İlanı

Madde 49 Deplasmanlı lig müsabakaları o haftadaki maçların bitiminden sonra itirazlı maçlar hariç 3 iş günü içerisinde, itirazlı maç sonucu da karara bağlandıktan sonra 3 iş günü içerisinde ilan edilir. Deplasmanlı liglerin toplu sonuçları ise lig bitiminde tescil ve ilan olunur.

TV ve Radyo Yayınları

Madde 50 Deplasmanlı bayan ve erkek liglerine katılan kulüplerin lig, play off- out ve final-four maçlarının TV ve radyodan yayınlanması halinde yayın esasları Federasyonca belirlenir.
 
6. BÖLÜM

 
Son Hükümler
 
Yönergede Yer Almayan Hususlar

 
Madde 51 Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında mevcut yasa, yönetmelik, genelge ve uluslararası kurallara göre Federasyon Yönetim Kurulu karar verir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 52 Bu talimatın yayınlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce bu konuda yayınladığı Yönetmelik, talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 53 Bu Yönerge Federasyonun ve Genel Müdürlüğün Resmi İnternet Sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 54 Bu Yönerge hükümlerini, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı yürütür.

Bu dersi paylaş
Okuma:7585
Puan:
Tarih:28-02-2010 21:37
bebek bakma

Hentbol Federasyonu ©
Web sitemizin resmi hentbol federasyonu ile ilgisi yoktur. Hentbol fanatiklerine sanal bir buluşma ortamı sağlamak için açılmıştır